Våra utbildningar

Digitaliseringsledare 2 block, 4 dagar

Utbildningen vänder sig till dig som är chef, projektledare, blivande digitaliseringsledare eller ansvarig för kommunens digitalisering.

  • Kunskap om aktuella styrdokument

  • Modell för hur förankring sker i verksamheterna

  • Kunskap om projektmodeller, dess inverkan på arbetet, projektstyrning

  • Exempel på processkartläggningar

  • Mätverktyg för nyttoeffekter

Automatiserade processer 2 block, 4 dagar

Kurs 1.    18-19 mars och 28-29 april 2020

Kurs 2.    1-2 april och 13-14 maj 2020

Säkra arbetsytor 1 block, 2 dagar

Kurs 1.    29-30 jan 2020

Kurs 2.    26-27 mars 2020

Kurs 3.    7-8 maj 2020

Interna utbildningar, anpassad längd

Tider enligt överenskommelse 2020