TESTIMONIALS

Vad har utbildningen gett dig?
"Verktyg , argument, kunskap, nätverk"
"KONKRETA tips på hur man arbetar. Konkreta förslag på hur man kan utforma dokument (stickan är GULD!!). Omvärldsbevakning!"
"Förändringsledningens vikt för ett gott resultat. Inte se digitalisering som IT utan som verksamhetsutveckling där alla nivåer måste vara med för att få fäste i verksamheten. Kartläggningen i och med GDPR kan användas som verksamhetsutveckling och ökad digitalisering kring olika processer vi genomför dagligen."
"Kontaktnät, mer inblick i olika kommuners arbete. förändringsledning, ledarskap, gdpr och säkerhet."

"En större förståelse av integrationernas betydelse och utmaningar på ett strategiskt plan. Bättre koll på nationella företeelser inom området digitalisering, tex SKL:s handlingsplan. Bra verktyg för projektledning. M.m."

"Insikt om hur olika man ser på ämnet. Bekräftelse på vissa saker man gjort och nya uppslag hur gå vidare. Ökad kunskap om lagar och krav."

"Mycket nyttigt material och erfarenheter som kommer till nytta i det fortsatta arbetet

Riktning, värdet av erfarenheter, veta vart jag ska sätta in mest resurser för maximal utdelning."

 

"Förståelse för hur viktigt det är med tydliga processer, att förändringar måste ske i små steg inom kommuner, att ledningens engagemang alltid är avgörande med hur man lyckas."

"Helhetssyn över digitaliseringen, bra input från föreläsare, mallar och verktyg.

Djupare teknisk kunskap om system och integration. Lyckade exempel på projekt."

"Den har fått mig att reflektera över min egna roll och hur viktigt det är att hitta personer inom (och utanför) kommunen som kan hjälpa mig med digitaliseringsarbetet. Att ledningen är viktig för att komma framåt är ingen nyhet, men nu har jag konkreta tips på hur man kan gå tillväga. Jag har också haft stor hjälp av att få kunskap om våra vanligaste verksamhetssystem och deras möjligheter (och vilja/ovilja) till integrationer."

"Djupare teknisk kunskap om system och integration. Lyckade exempel på projekt.

Vikten av att samspela med med deltagare o framför allt ledning!"

"Förståelse för komplexiteten i ämnet. Det är inte säkert att vi har ett digitalt arbetssätt bara för att vi inte använder papper. Man kan vara ganska "odigital" även på datorn och i systemen."

 
"Hur man kartlägger arbetsprocesser och hur man räknar ut nyttan. Bra att ha kunskap om vart man ska påbörja arbetet för att få det hållbart. Vilka plattformer som funkar mm. Kontakter med er och andra kommuner mflr."
"Utbildningen påminde mig om de strukturer jag har arbetat med i mina tidigare roller bl.a som Information- och kommunikationschef m.m. Jag kände mig med en gång välkommen och inspirerad. Jag är genuint intresserad av verksamhetsutveckling och digitalisering öppnar möjligheter. Så det viktigaste jag tar med mig är de goda exempel vi fått ta del av, med toppen föreläsare och de intressanta och smarta lösningar, samt modeller ni har sammanställt så att vi bara kan översätta dem till vår miljö. TACK!"
Tror du att utbildningen har bidragit till ditt fortsatta praktiska arbete i din kommun?
"Jag har kunskap att nu driva på utvecklingen på ett helt annat sätt"
"Ja, inom flera områden i det arbete vi gör med t.ex. GDPR."
"Absolut! Jag har pågående projekt och tankar där jag kommer att ta med mig kunskaperna."
"Ja. Jag har fått med mig metoder och sätt att tänka i digitaliseringsarbetet."
 

"Absolut stärkt i fortsatta arbetet."

"Värdefulla kunskaper om digitaliseringsprocesser, och generella arbetsprocesser."

"Ja, Fått en förbättrad helhetsförståelse av digitaliseringens utmaningar. Också fått bra exempel."

"Förståelse för olika delar och flöden i kedjan och komplexiteten det medför. Hade dock velat ha mer av Johannes stora kompetens. Vet mer om de olika stegen i digitaliseringen och det stora förändringsarbete som det är och vikten att få med alla på tåget."

 

"Ja, tar med mig saker kring nyttoberäkning."

"Jag tror att utbildningen framför allt har gjort så att jag kan tala informerat om behövliga förändringar och hur man ska gå till väga i form av resursplanering och införandestrategier."

 "Ja. Tydligare bild och vilka kompetenser och resurser som behövs."

"Ja, den ger mycket bra verktyg för att strukturera arbetet framåt."

 

"Ja, vet var jag ska lägga tyngdpunkten och var det är viktigast att fokusera på."

"Jag har kunskap att nu driva på utvecklingen på ett helt annat sätt"

"Jag hoppas det. Jag kommer försöka följa flera goda exempel som jag fått med mig. Önskar dock att vi hade varit flera deltagare från samma kommun så att jag kunnat bolla detta med någon internt."

diagram.jpg