SÄKRA

ARBETSYTOR

Dagens digitala arbetssätt kräver ökad fokus på informationshanteringen och säker hantering av kommunens verksamhetskritiska information dvs kommunens ärendehantering.

Få hjälp med att komma igång!

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med registratur, arkiv, administration, webbutveckling  verksamhetsutveckling, handläggning och digitalisering.

 

Utbildningen omfattar 2 dagar och börjar första dagen 13.00 och slutar 15.00 andra dagen.

Dag 1

  • Begrepp och definitioner säker arbetsyta, säkra meddelanden, Klassa 2.0, digital signering

  • Lagar och regler

  • Handlingsplan för övergång från G:/H: till säkra arbetsytor

  • Säkra meddelanden 

  • Grupparbete

 

Dag 2

  • Digital legitimering och signering eIDAS

  • Säker behandling av personuppgifter 

  • Informationshanteringsplan och dess betydelse

  • Hantering av skyddad identitet

  • Sammanfattande helhet säkra arbetsytor

 Utbildningen besvarar frågor som :

 

- Vilka gällande lagstiftningar måste man förhålla sig till?

 

- Vad innebär det att flytta alla information från G: motsv till säker arbetsyta?

- Hur säkerställer vi en säker arbetsyta inom brandväggen i molnet?

- Hur kommunicerar vi med känsliga personuppgifter i en kommun?  

- Hur hanterar vi skyddad identitet i kommunens handläggning?

 

- Digital signering, justering av protokoll vad gäller och vilka vägledningar finns?

NY
UTBILDNING

 

Säkra arbetsytor

2 dagar

Kurs 1
29 -30 jan
 
Kurs 2
26-27 mars
 
Kurs 3
7-8 maj
kungsgatan 60.jpg

Kungsgatan 60 Stockholm

Plats
Tech Watch

Dag 1 13.00-18.00

Dag 2 8.30-15.00

Tid
Credit Assessment_3

4500 sek 

Pris