Annika och Johannes

Under ca 10 år har jag arbetat som egen företagare inom IT-branschen. Jag har drivit projekt för kommuner i samspel med näringsliv och universitet.  Exempel på projekt är ”E-samhället och företagen” och ”Open Social eService” där min roll varit att samordna, kommunicera och utveckla e-tjänster för kommunens brukare.

De verksamhetsområden som berördes av projektet var samhällsbyggnad, miljö-hälsa, barnomsorg, äldreomsorg, teknik och service. Erfarenheter jag har från dessa båda projekt är: projektledning, processanalyser, brukarundersökningar, e-tjänstutveckling, integrations-utveckling, standardmeddelanden.

Jag genomförde Roadshow på 5 orter i landet för att sprida resultaten. 

Ladda ner Annikas CV

Annika Helfrich

LRG_DSC00087.JPG

Jag har de senaste 20 åren fått möjlighet att leda kommunala digitaliseringsprojekt i syfte att skapa verksamhetsutveckling inom olika områden som socialtjänst, skola, teknisk verksamhet, kommunkansli samt samhällsbyggnad dvs. plan, bygg och miljö området.

Under åren 2006 – 2012 har jag ansvarat för FoU projekt inom ramen för Vinnovas olika utvecklingsprogram. Syftet med dessa projekt har varit att utmana kommunal förvaltnings utveckling för e-tjänster samt omsorgsprocesser i sin helhet, med exempelvis automatbeslut inom äldreomsorgen.

Jag har varit med och utvecklat över 80 kommunala e-tjänster i samverkan med olika kommuner och då även integration mot verksamheternas system.

Ladda ner Johannes CV

 

Johannes Helfrich

Kontakta oss

Adress: Höjdvägen 17 14251 Skogås Annika tel 070 3848485 Johannes tel 070 6650550

e-post annika@pedtek.se eller johannes@pedtek.se