Kommuner

IT-ledning i kommuner

I samverkan med SKL så genomfördes 5 utbildningsprogram för kommunala IT-chefer mellan åren 2000 - 2005. Ca 90 IT-chefer genomgick utbildningen som omfattade 4 programblock om 2 dagar.

Samverkan mellan Stockholmskommuner

Under 2002 – 2003 genomförde vi en verksamhetsanalys över hur länets 25 kommuner arbetar med digitalisering. Resultatet av denna analys ledde till 2 mycket konkreta utvecklingsprojekt. Ett var Bygglovalliansen som vi ansvarade för under åren 2004 till 2008 samt grunden till verksamhetssystemet Combine.

 

Upplands Väsby kommun

Under åren 2003 – 2007 genomförde vi omfattande verksamhetsutveckling med införande av nytt ärendesystem, nya e-tjänster, processutveckling inom bygg, och ett forskningsprojekt i samverkan med Vinnova, Esam- E- samverkan mellan företag och kommuner 2005 – 2007.

 

Järfälla kommun

Vi genomförde en förstudie över kommunens digitaliseringsarbete 2005-2007 och utifrån en upprättad handlingsplan genomförde vi e-tjänstutveckling. 

I samverkan med Vinnova, Stockholms Universitet så genomförde vi ett utvecklingsprojekt i syfte att ta fram framtidens e-tjänster mot ett gammalt verksamhetssystem. ÖST-projektet - Öppna Sociala E-tjänster 2008-2011.

 

Kommunal samverkan utifrån gemensamt system

Ansvarat en samverkan mellan 25 kommuner i syfte att utveckla det gemensamma verksamhetssystemet mellan åren 2009 – 2016.

 

Kungsbacka kommun

Syftet med uppdraget i Kungsbacka var att som extern expert designa kommunen transformer från analoga rutiner till digitala rutiner inom kommunens alla verksamhetsområden, 2012 – 2015. I samarbete med Vinnova tog vi fram en prototyp för en ledarutveckling i syfte att ge dagens ledare förmåga att driva digitaliseringsarbetet inom sina respektive verksamheter. Fram till år 2017 har ca 160 ledare i Kungsbacka genomgått denna ledarutveckling.

Avesta kommun

Etablerat en kundtjänst samt en e-tjänsteplattform. 2016 - 2017

Hedemora kommun

Etablerat en e-tjänsteplattform samt e-tjänster inom olika verksamhetssystem.

2016 - 2017

Samverkan Dalarna 

Genomfört ett program inom ramen för digitaliseringsledning med en deltagare från varje kommun. Programmet genomfördes aug 2016 - mars 2017

Region Gotland

Sedan våren 2018 genomför vi en processanalys inom Regionens HR- och kommunikationsområden i syfte att upprätta registerförteckningar.

 

På uppdrag av Regionstyrelseförvaltningen genomför vi en förstudie där hela Regionens informationshantering analyseras i syfte att föreslå åtgärder för en mer sammanhållande informationsförvaltning.

 

Under 2019 stödjer vi verksamhetsutveckling inom HR-området utifrån resultatet av registerförteckningen och nuvarande personuppgiftsbehandlingar.

 

Exempel på andra kommuner vi arbetat med:

Örebro kommun

Eslövs kommun

Uppsala kommun

Vallentuna kommun

Tierps kommun

Orust kommun

Lidköpings kommun

Örnsköldsviks kommun

Strömstads kommun

Östersunds kommun

Krokoms kommun

Stockholms Stad

Samarbetspartners

 

Vi har samarbetat med många företag och forskningsinstitut däribland, Stockholms Universitet, Lunds Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers, RISE Research Institutes of Sweden samt Hanken Handelshögskolan i Helsingfors.

Bland företagen har vi samarbetat med Tieto, Visma, Comfact, CGI och SolarPlexus IT-strategi.

Sedan 2020 samarbetar vi med HumAbility som en strategisk partner.

 

I våra utbildningar så deltar b.la. Informations säkerhetskonsult Magnus Melin med CISSP och ISSMP certifikat, Anders Törnqvist, Comfact, expert på e-legitimering, e-signering och eIDAS, Monica Edgren, Managementkonsult.

Vinnova och EU projekt 

I samtliga projekt har vi varit initiativtagare, huvudprojektledare, projektledare och haft samordnande ansvar.

Esam - "E-samhället och företagen" 

Projektet syftade till att skapa en för företag och medborgare sammanhållen bild av kommunens tjänster och tillsyn genom e-tjänster och informationsportaler så att samspelet mellan myndigheter och företag/medborgare effektiviseras. Pilotkommuner var Orust och Upplands Väsby.

Projektet levererade i slutet av 2007  7 e-tjänster inom följande områden: tillstånd, ansökan, tillsyn och information. Projektet skrev en metodbok för införande av e-tjänster "Metodbok Esam".

ÖST - Öppna Sociala tjänster

Projektet syfte var att utveckla en mera öppen, tillgänglig, serviceinriktad och professionell socialtjänst. Projektets slutrapport finns att läsa här.

 

Övergripande mål

 

  • Att konceptualisera en ”öppen socialtjänst”

  • Att skapa förutsättningar för integration till verksamhetssystem

  • Utveckla flera öppna e-tjänster för socialtjänsten inom äldreomsorg och handikappomsorg (dessa svarar för 75 % av resurserna  i den totala socialtjänsten).

  • Att brukare/kunder genom e-tjänstfunktioner – kan följa sitt ärende – en transparens i förhållande till mitt ärende.

 

Vi analyserade nuläget- och börläget genom processkartläggning både teoretiskt och visuellt. Filmerna finns att se på  följande länkar:

Börläge ÖST , Nuläge ÖST.

 

Munizapp

One of the most commonly available and most used e-services in Scandinavia are electronic complaint- and problem management systems (CPMS; Juell-Skielse, 2010). These systems provide a direct channel for citizen input regarding problems and complaints related to the community they live in (e.g. a hole in the ground or graffiti on a wall); this interaction between the public and the private spheres is a central piece in a everyday democratic process. 

Current CPMS have a web-based front office stipulating citizens to go online via a computer in order to use the system. As a consequence, there is a significant time-delay between discovery and reporting of an issue.

This project will design and build a mobile e-government system (m-government), enabling instant reporting of issues through a mobile (smart) phone. The system will send a report comprising of a description, picture and GPS coordinates to the relevant public authority. The system will have seamless integration to back-end municipal systems and work-flow. The citizen only needs to point a smart phone towards the discovered issue (such as an overly full recycling station), push a button and a report will be sent that is automatically transferred to the appropriate municipal office.

The results and benefits from the project will be (1) a working prototype of an m-government system ready for implementation, (2) increased quality of public citizen service due to better prioritization of work and quicker response-time, (3) a generic methodology for design and development of m-services, (4) a new, communication channel between the citizen and the public administration, (5) public savings due to fewer inspections and less internal administration, and (6) an established eGovernment network of researchers, municipalities and SMEs from Sweden, Iceland and Estonia. Finally (7) the project will investigate the feasibility of writing an EU-FP7 application for a continued, pan-European next step of the project.

EUfonder

Under åren har vi arbetat med projekt i Nordsjöprogrammet

Samt partnerskap inom ramen för Horizon 2020.

Frön - Ledarutveckling för en sammanhållen e-förvaltning

Projektets syfte är att utveckla en metod/modell för att kompetensutveckla chefer/ledare på ett effektivt sätt så att de kan leda och verka i en modern e-förvaltning.

Metod och funktionsbeskrivning skall vara framtagen till mitten 2014 för att sedan under 2014-2015 genomföras praktiskt och omfatta 300 ledare/chefer.

Tidigare kunder

FÖRENINGSSPARBANKEN Utveckling av bankens IT-organisation 

NORDBANKEN Kompetenskonvertering till ny teknik

POSTEN Projektledare HemPC, Kompetensutveckling

SKANDIA Generell IT-utveckling

VOLVO Förstudie nytt verksamhetssystem  

VOLVO UDDEVALLA VERKEN Kompetensutveckling

SVENSK BILPROVNING Ledarutveckling

TELIA RESEARCH Projektutbildning

TELIA DATA Projektledarutbildning

CAP-GEMIINI Senior projektledarutbildning

WM-DATA Traineeprogram och Processutveckling 

ATEA fd OWELL Verksamhetsutveckling,  processutveckling

ENEA DATA Ledarutveckling

SKOLVERKET Förstudie och Processutveckling

VÄGVERKET Processutveckling, ledarutveckling TRit

FÖRSÄKRINGSKASSAN STHLMS LÄN Processutvecklat hela organisationen

FÖRSÄKRINGSKASSAN REGION SKÅNE Ledarutveckling

FÖRSÄKRINGSKASSAN UPPSALA LÄN Processutveckling

IT VÄSTERBOTTEN IT-chefsutbildning

STOCKHOLMS STAD Halvårigt utvecklingsprogram  IT-ledningen 

LÄNSSTYRELSEN Förstudie e-service tjänster i Stockholms läns kommuner