KONSULT

Tjänster

"Vårt fokus är att förmedla en helhetssyn kring digitalisering för att skapa en hållbar digital utveckling."

Utbildningar

Vi genomför förstudier samt 

processanalyser inför ett införande.

Sedan 2000 har vi genomfört förstudier och verksamhetsanalyser inom kommunens alla verksamhetsområden.

FÖRSTUDIE

Vi hjälper dig att utarbeta ett kravunderlag inför en upphandling. Många års erfarenheter hjälper dig att inte göra de vanligaste misstagen.

UPPHANDLINGAR

Har många års erfarenhet av att leda processarbeten och implementera nya processer i din verksamhet. Vi hjälper till att utveckla kommunens förmåga att skapa egna resurser för processkartläggningar och fram till realisering av de nya processerna/e-tjänsterna.

PROCESSLEDNING

Vi kan projektleda och ansvara för en hel kommuns transformering från analog ärendehantering till digital ärendehantering. Vi kan tex. leda och ansvara för att starta en kommunal kundtjänst/servicecenter eller etablera en helt digital nämndprocess, byggprocess, miljöprocess.

PROJEKTLEDNING

Vi kommunicerar och förankrar samt utbildar i strategier, målbilder och handlingsplaner på ett begripligt sätt. Vi är vana att hålla dragningar för politiker, ledningsgrupper eller större samlingar och forum. 

DIGITALISERINGSLEDNING

Vi kan vara ett stöd, bollplank och kvalitetssäkring till chefer eller projektledare som ska driva ett digitalieringsarbete. 

COACHING

© Copyright Pedtek 2020 

Sidan uppdaterad 2020-08-17

  • LinkedIn Social Icon