KONSULT

Tjänster

"Vårt fokus är att förmedla en helhetssyn kring digitalisering för att skapa en hållbar digital utveckling."

Utbildningar
Informativ intervju

Vi genomför förstudier samt 

processanalyser inför ett införande.

Sedan 2000 har vi genomfört förstudier och verksamhetsanalyser inom kommunens alla verksamhetsområden.

FÖRSTUDIE

Handslag

Vi hjälper dig att utarbeta ett kravunderlag inför en upphandling. Många års erfarenheter hjälper dig att inte göra de vanligaste misstagen.

UPPHANDLINGAR

The Wall of Ideas

Har många års erfarenhet av att leda processarbeten och implementera nya processer i din verksamhet. Vi hjälper till att utveckla kommunens förmåga att skapa egna resurser för processkartläggningar och fram till realisering av de nya processerna/e-tjänsterna.

PROCESSLEDNING

handskakning 1

Vi kan projektleda och ansvara för en hel kommuns transformering från analog ärendehantering till digital ärendehantering. Vi kan tex. leda och ansvara för att starta en kommunal kundtjänst/servicecenter eller etablera en helt digital nämndprocess, byggprocess, miljöprocess.

PROJEKTLEDNING

publik Klappa

Vi kommunicerar och förankrar samt utbildar i strategier, målbilder och handlingsplaner på ett begripligt sätt. Vi är vana att hålla dragningar för politiker, ledningsgrupper eller större samlingar och forum. 

DIGITALISERINGSLEDNING

White Orchid Close Up

Vi kan vara ett stöd, bollplank och kvalitetssäkring till chefer eller projektledare som ska driva ett digitalieringsarbete. 

COACHING